Uštede s probama

Objavljeno: 27.11.2019..

Financijski aspekt procesa dizajniranja ambalaže često može biti problematičan iz više razloga:

a. Cijena izrade štance koja često može biti mijenjana i dorađivana do finalne verzije
b. Cijena i vrijeme isporuke posebnih papira ili kartona
c. Cijena klišeja i tiskovne forme u 1:1 mjerilu za oplemenjivanje otiska
d. Cijena i neisplativost izrade proba u mjerilu 1:1 na tiskarskom stroju na kojem će cijela naklada biti otisnuta

Kako bi se proces oblikovanja ambalaže učinio financijski podnošljivijim, može se pribjeći izradi smanjenih modela buduće ambalaže sa svim oplemenjivanjem i podlogama kakve će biti korištene i u finalnoj proizvodnji.

Pri tome se koriste ručni postupci oplemenjivanja koji su ekonomičniji za male probne naklade od svega par otisaka, kao i digitalni otisci u malim nakladama ako to vizualno rješenje dopušta (Offset tisak kao tiskovna tehnika je i dalje kvalitetniji no problematična mu je ekonomičnost na malim nakladama).

Kao primjer možemo navesti Hammer Head kutiju, koja je također realizirana na ovaj način. Sama cijena i dostupnost papira za kutiju sa zlatnom prašinom od cca 1,2 eur/kom ukazuje koliko bi bilo skupo raditi probe u stvarnom mjerilu, kao i dodatno oplemenjivanje u vidu sitotiska u jednoj boji i pete boje u tisku.

Jedan od ciljeva dizajnerske usluge je i naručitelju omogućiti cjenovno prihvatljive probe tokom procesa odlučivanja i razvoja proizvoda.