Dizajn dodaje vrijednost

Objavljeno: 27.11.2019..

Mantra naših intelektualnih usluga je “dizajn dodaje vrijednost” brandovima, kompanijama, vlasnicima, zaposlenicima i dioničarima. Iako to može zvučati apstraktno, svaka kuna uložena u dizajn vraća se višestruko, što se odlično vidi u proizvodima i uslugama kompanija poput Apple-a, Swatch-a, u nacionalnom smislu dresovima naše reprezentacije, Švicarske kao zemlje i brojnim drugim primjerima.

Dizajn je danas jedna od rijetkih aktivnosti koja već bazičnom primjenom vraća više od uloženog.

Kako bi bili manje apstraktni i subjektivni u širenju naše poruke, u nastavku su neke činjenice iz izvještaja Design Councila iz Velike Britanije 2007. godina, a publikacija se zove “The Value of Design Factfinder report”.

Izvještaj u većem dijelu čine dva istraživanja: Nacionalno istraživanje među tvrtkama iz 2005. i istraživanje o dodanoj vrijednosti iz 2007. godine. Obrađen je bazični uzorak od 1500 kompanija (prosječno s 10 zaposlenih), a njih 250 je identificirano kao kompanije koje su usvojile ili koriste dizajn kao integralnu komponentu poslovanja, i s njima je napravljeno detaljno istraživanje koje je baza za dolje navedene rezultate i podatke.

Uživajte u rezultatima koji nisu novi, no u proteklih 6 godina konkurencija je postala sve jača, pritisak na cijene sve veći, a uloga dizajna sve važnija.

Kako dizajn poboljšava učinkovitost biznisa? 46% direktora vjeruje da dizajn poboljšava tržišni udio i obrtaj.

Koliko dizajn može povećati tržišni udio? Prosječno 6.3%, no u sektorima maloprodaje, veleprodaje, proizvodnje i turističnih usluga oko 7.2%.

Koliko dizajn može poboljšati obrtaj? Na svakih 100 funti uloženih u dizajn, obrtaj se povećao za 225 funti.

Koliko dizajn može povećati profit? Na svakih 100 funti utrošenih u dizajn, profit raste za 83 funte.

Koliko kompanija mjeri povrat na ulaganje u dizajn (RODI - Return On Design Investment)? Jedna od 5 kompanija prati RODI indeks.

Što najviše motivira kompanije na upotrebu dizajna? Razvoj inovativnih proizvoda i usluga (42%), razvoj kvalitetnijih proizvoda i usluga (29%) i pružanje dodane vrijednosti kupcima (18%).

Koliko je dizajn važan za uspjeh biznisa? Skoro pola (47%) brzorastućih kompanija smatra dizajn krucijalnim za poslovni uspjeh.

Koja je pozicija dizajna u usporedbi s ostalim faktorima poslovnog uspjeha? Najvažniji (16%), 2. po važnosti (3%), 3. po važnosti (4%), 4. po važnosti (6%), 5. po važnosti (14%), 6. po važnosti (45%) i najmanje važan (11%).

Nadalje, tu je i pozitivna veza između dizajna i veličine tvrtke. 15% malih kompanija ističe dizajn na 1. mjesto, dok to čini 23% srednje velikih kompanija i 29% velikih kompanija.

Brzorastuće kompanije i proizvođači su najskloniji isticanju dizajna kao najvažnijeg faktora za poslovni uspjeh.

Koje tipove dizajna tvrtke najčešće koriste? Komunikacijski dizajn (52%), digitalni i multimedijski dizajn (31%), industrijski i produkt dizajn (17%), dizajn interijera i izložbenog prostora (13%), dizajn usluga (6%).

Gdje kompanije primjenjuju dizajn? Korporativne komunikacije i branding (50%), marketing (48%), razvoj novih proizvoda (28%), interne komunikacije (19%), poslovno planiranje (16%), R&D (12%) i ništa od navedenog (24%).