Mutacija - tehnika uštede

Objavljeno: 23.5.2019..

Potrebno je izraditi dva plakata u nakladi od 100 kom svaki, formatu 50x70 cm i različitog sadržaja.

Kako ostvariti uštedu?

Solucija: Naklada od 100 kom i format B2 (50x70 cm) diktiraju korištenje offset tiska.
Uštedu možemo ostvariti na sljedeći način: potrebno je angažirati tiskaru koja ima offset tisak u formatu B1 (dvostruko veći od B2). Grafička priprema tiskovne forme za stroj B1 formata sadrži oba željena plakata koji se tiskaju odjednom u nakladi od 100 kom. Takav tisak zahtijeva nešto više rezova, no jeftiniji je od dvostrukog tiska po 100 kom na stroju B2 formata.

Iako je poslovno korektno od tiskare ili grafičkog studija, koji vode proces, da kažu kako će se narudžba realizirati, u praksi se često događa da će naplatiti dva puta po 100 kom B2 plakata, iako su u stvarnosti tiskali nakladu od 100 kom odjednom na dvostruko većem stroju.
Ušteda korištenjem mutacije može iznositi, prema gruboj procjeni, oko 30 do 40% cijene za dvostruki tisak 100 plakata u B2 formatu. Naravno, bitna je i cjenovna politika tiskare za tisak na strojevima velikog formata.

U svakom slučaju, mutacijama je moguće ostvariti značajne uštede i dobro je razmotriti i takvu opciju prilikom planiranja budućeg grafičkog proizvoda.